Vybavení našich pracovišť
  • Ordinace jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou, počítačovou sítí.

  • Kancelářská část-recepce nabízí příjemné prostředí pro registraci a nerušený rozhovor s pacienty.

  • Čekárna pro krátkodobý pobyt pacientů.

  • Ordinace umožňují klinické vyšetření pacienta a precizní provedení diagnostických a léčebných výkonů v místním znecitlivění (včetně výkonů na zákrokovém sálku)

  • Pacientům se věnuje zkušený, erudovaný tým zdravotnických pracovníků.

  • Pracoviště spolupracuje s klinickými pracovišti FN a LF OU v Ostravě, Nemocnicí ve Frýdku- Místku a s dalšími specializovanými pracovišti a konsultanty.

   

 


Mamocentrum-FEMINA, s.r.o., Třebovická 5316, Ostrava Třebovice, tel.: 596 632 446
Mamocentrum-FEMINA, s. r. o., pracoviště rehabilitace, Bankovní 6, Moravská Ostrava, tel.: 607 261 261

info@mamocentrum-femina.cz