Seznam pracovišť se kterými spolupracujeme

 • Radiodiagnostický ústav FN a LF OU Ostrava
   

 • Radiodiagnostické oddělení Polikliniky v Místku
   

 • Radioterapeutická klinika FN a LF OU Ostrava
   

 • Komplexní onkologické centrum J. Mendela Nový Jičín
   

 • Ústav patologie FN a LF OU Ostrava
   

 • Klinika nukleární medicíny FN a LF OU Ostrava
   

 • Interní klinika FN a LF OU Ostrava
   

 • Rehabilitační oddělení MěN Ostrava- Fifejdy
   

 • Klinika plastické chirurgie Ostrava 1, Tyršova ul.
   

 • Oddělení lékařské genetiky FN a LF OU Ostrava
   

 • Klinika plastické chirurgie FN a LF¨ OU Ostrava
   

 • Klinika plastické chirurgie FN a LF MU Brno
   

 • Chirurgicko-traumatologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
   

 • Anestesiologicko resuscitační oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
   

 • Oddělení nukleární medicíny Nemocnice ve Frýdku-Místku
   

 • Patologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

zpět

 


Mamocentrum-FEMINA, s.r.o., Třebovická 5316, Ostrava Třebovice, tel.: 596 632 446
Mamocentrum-FEMINA, s. r. o., pracoviště rehabilitace, Bankovní 6, Moravská Ostrava, tel.: 607 261 261

info@mamocentrum-femina.cz